Elk kind is welkom op de Parkschool en verdient onze onverdeelde aandacht. Elk kind krijgt een duwtje in de rug opdat al onze kinderen kunnen groeien in hun brede ontwikkeling. We geloven in de groeikrachten van elk kind en het ontdekken van hun eigen talenten.

Met een onderzoekende bril en een luisterend oor kijken we naar elk kind en zoeken we een passende aanpak.

Redelijke aanpassingen en maatregelen zetten we in met het oog op het versterken van de gelijke kansen. We doen dit in samenspraak met de ouders en waar mogelijk ook met het kind.

In onze groene parkomgeving – waar kinderen zich veilig en gerespecteerd voelen, brengen we hen kennis, vaardigheden en attitudes bij, waardoor ze zich breed ontwikkelen. Door het rijke aanbod aan thema’s, materialen en activiteiten, ontdekken de leerlingen hun interesses en talenten.

Daarnaast hebben wij aandacht voor het welbevinden van onze leerlingen en brengen we hen sociale vaardigheden bij. Jezelf ontplooien gebeurt immers niet enkel met hoofd en handen, maar ook met het hart.

Hier op de Parkschool tonen we respect voor de ander én voor onszelf. We waarderen elkaar en dus alle mensen waarmee we samen school maken: de leerlingen, het voltallige schoolteam en de ouders. Ondanks de verschillen, tonen we begrip voor ieders eigenheid en overtuiging. Niet alleen hebben we aandacht voor de cijfers op het rapport, maar proberen we ook om onze kinderen echt te kennen op vele vlakken. Op die manier slagen we erin de verschillen tussen elkaar te aanvaarden en te gebruiken om zo van elkaar én met elkaar te leren.

Naast respect voor elkaar, tonen we ook respect voor materiaal. We dragen zorg voor onze eigen spullen, maar ook voor het materiaal in de klas en op school. We geven onze kinderen graag de verantwoordelijkheid om zelfstandig om te gaan met spelmateriaal tijdens de middagpauze. We verwachten dat ze hier op een respectvolle en duurzame manier mee omgaan.

Tenslotte tonen we respect voor de omgeving. In de eerste plaats spreekt het voor zich dat we zorgzaam omspringen met ons hedendaags schoolgebouw. Dit gebouw staat middenin het Elsdriespark wat dan weer mogelijkheden biedt om buiten te sporten en ontdekkend te leren. Dit alles met het grootste respect voor de natuur.

In onze school slaan we de handen in elkaar. Zo verruimen we onze ideeën en hebben we een brede kijk op de wereld. Dit geldt zowel voor leerlingen als leerkrachten, samen komen we vooruit. Openbloeien doe je immers niet alleen, maar met de hulp van anderen.

Door ook samen te werken met verschillende partners uit de buurt zoals de muziekacademie, sportdienst, speelpleinwerking, cultuurhuizen en de bibliotheek willen we een brede school creëren.

We vinden het belangrijk dat kinderen gestimuleerd worden in hun zelfvertrouwen. We trachten dit te bereiken door hen zelf oplossingen te laten bedenken. Daarnaast kunnen ze eigen keuzes maken en motiveren we hen om actie te ondernemen.

Daarbij moet het mogelijk zijn om fouten te durven maken en hulp te vragen. Dit alles binnen een veilige en positieve omgeving.