Toegangsprijs tot het zwembad : € 2 /zwembeurt voor de kleuters; € 1,50 / zwembeurt vanaf eerste leerjaar

 • Voor de 3de kleuterklas één keer/maand
 • Voor de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar om de veertien dagen.
 • Voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar 1 keer/maand
 • Voor de leerlingen van het 3de leerjaar is de toegang tot het zwembad gratis.

De kosten van gemeenschappelijk vervoer bij pedadogisch-didactische uitstappen :

 • Bij uitstappen maken we gebruik van onze schoolbus of wordt er een bus gehuurd. Deze kosten worden gedragen door het gemeentebestuur. Wanneer de leerlingen op uitstap gaan met de trein wordt dit betaald door de ouders.

Aankoopprijs turnkledij :

 • Voor de turnlessen (kleuter en lager) dragen de kinderen een T-shirt met het schoollogo. Deze T-shirt kost € 5,75.
 • De meerprijs voor de aanmaak van deze T-shirt past de school bij.

Persoonlijke facultatieve uitgaven (vanaf september 2021) :

 • Ochtendopvang
  • 7 u – 7u15                    € 0,35
  • 7u15 – 8u15                 € 1/uur
 • Middagopvang                      € 0,60
 • Woensdag :
  • vanaf 12u20 € 1,10 per begonnen uur
 • Avondopvang maandag, dinsdag, donderdag:
  • tussen 15u45 en 16u15: € 0,35
  • tussen 16u15 tot 18u: € 1/begonnen uur
 • Vrijdag: € 1/begonnen uur
 • Na 18 u op maandag, dinsdag, donderdag en na 17u30 op vrijdag: + € 6,83 per begonnen half uur

 • Eetmaal kleuter               € 2,20
 • Eetmaal lager                 € 2,80

Prijzen die in een aparte mededeling meegedeeld worden :

 • Nieuwjaarsbrieven, klasfoto’s, brunch, andere…

Betaalwijze van de schoolrekening:

 • Op het einde van de maand ontvangt u de schoolrekening. Eventuele wijzigingen dienen binnen de acht dagen gemeld te worden aan het secretariaat. De rekeningen dienen betaald te worden binnen de 10 dagen.
 • Deze maandelijkse betaling kan ook via een domiciliëring gebeuren. De school geeft de voorkeur aan deze werkwijze. Om de schoolrekening te laten domiciliëren, vult u het formulier in de rechterkolom in en geeft u dit af op het secretariaat.