Schooluren

maandag8u30 – 12u0513u35 – 15u30
dinsdag8u30 – 12u0513u35 – 15u30
woensdag8u30 – 12u05
donderdag8u30 – 12u0513u35 – 15u30
vrijdag8u30 – 12u0513u35 – 15u15

Onbetaald toezicht

8u15 tot 8u30

12u05 tot 12u20

13u20 tot 13u35

15u30 tot 15u45 (maandag, dinsdag, donderdag)

15u15 tot 15u30 (vrijdag)

Opvang (geldig tot juni 2024)

7u tot 8u15: betaalde opvang voor kleuters en lager onderwijs

 • 12u05 tot 12u20: toezicht op de speelplaats en/of in de refter
 • 12u20 tot 13u20: betaalde middagopvang voor kleuters en lager onderwijs
 • 15u45  (15u30 op vrijdag) tot 18 u: betaalde opvang voor de kleuters of studie voor de lagere schoolkinderen
 • Op woensdag en vrijdag is er betaalde opvang tot 17u30

De opvang is na de schooluren bereikbaar op nummer 09 210 08 43.

Ophalen van kinderen

Onze klasleerkrachten en opvangjuffen zijn meestal op de hoogte van de gezinssituatie en weten in principe ook wie de kinderen komt ophalen. Toch is een wijziging altijd mogelijk … er kan ook al eens een vervanger bij de klas zijn …  Om misverstanden te vermijden en in vertrouwen te kunnen werken, hanteren wij volgende richtlijnen:

 1. Indien de leerling door iemand anders wordt afgehaald, brengen de ouders de school – de klasleerkracht tijdig op de hoogte – schriftelijk (via de schoolagenda) of mondeling bij het begin van de dag.
 2. Indien zich onvoorzien een wijziging voordoet, brengen de ouders de school telefonisch op de hoogte (secretariaat: 09/210 07 48) en dit vóór het einde van de voormiddag.
 3. Zorg steeds voor een goede, duidelijke communicatie met de klasleerkracht. Dit voorkomt misverstanden.
 4. Indien een onbekende persoon een kind komt ophalen, behoort het tot de bevoegdheid van de klasleerkracht om de nodige informatie te bevragen en zo nodig de ouders telefonisch te contacteren. Bij twijfel kan de bevoegde persoon beslissen wat er zal gebeuren tot de situatie is uitgeklaard.
 5. Breng als ouder steeds uw kind op de hoogte van de juiste informatie. “Wie komt mij afhalen?” “Moet ik naar de naschoolse opvang?” “Moet ik met de rij mee?” Dit zorgt ook voor rust bij de kinderen en voorkomt onnodige paniek of angst.
 6. Ouders zorgen er voor dat zij tijdig aan de school zijn om hun kind op te halen.
 7. Indien kinderen de opvang op een bepaald uur alleen moeten verlaten, noteren de ouders dit in de schoolagenda. De kinderen zijn er steeds toe verplicht de kortste en veiligste weg naar huis te kiezen.