Het oudercomité, waarvoor dient dat?

Een oudercomité kan veel vormen en functies aannemen. Bij ons staat het ondersteunen van de schoolwerking voorop. Daarnaast creëren wij ontmoetingskansen voor ouders en slaan we een brug tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Concreet hebben we regelmatig overleg met het schoolteam en organiseren we verschillende activiteiten per jaar. Met de verzamelde centen financieren we schoolevenementen of didactisch en spelmateriaal.

Schoolwerking ondersteunen

We denken en werken mee met directie en leerkrachten. We geven suggesties ter verbetering van de schoolwerking en ondersteunen hen bij thema’s als gezondheid en mobiliteit. Soms inhoudelijk, soms financieel.

Ontmoetingskansen creëren

Zeker wanneer je kinderen nieuw zijn op school is het niet eenvoudig om contacten te leggen met andere ouders. Iedereen heeft het druk, toch? Inderdaad, daarom organiseren wij activiteiten zoals een spelletjesavond, een quiz en niet te vergeten: het schoolfeest!

Brug slaan tussen ouders, leerlingen en leerkrachten

Door complimenten, maar ook zorgen van ouders en leerlingen over te brengen aan het schoolteam (en omgekeerd) houden we samen een vinger aan de pols op en rond school. Heb je vragen over de schoolwerking? Wil je een idee lanceren? Dat kan via ons. Spreek ons aan, stuur ons een mailtje of drop je vraag/idee in onze brievenbus (naast de poort op de speelplaats).

Tip: voor persoonlijke kwesties die alleen jou of jouw kind aanbelangen, blijft het schoolteam het eerste aanspreekpunt.

Ook: vertegenwoordiging van jouw belangen

Het oudercomité is vertegenwoordigd in de Schoolraad, de Gezinsraad en de Mobiliteitsraad van de gemeente Melle en is betrokken bij de werkgroepen ‘nieuwe school’ en ‘groen op school’, beide naar aanleiding van de verwachte verhuis naar de Beekstraat.