Capaciteit: kleuter 150, lager 200

  • Start inschrijven kinderen bij wie er reeds broer of zus naar school gaat, of kinderen van onderwijzend personeel van onze school: vanaf eerste schooldag september.
  • Alle andere kinderen: eerste schooldag van maart.

SCHOOLJAAR 2021-2022

De inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 zijn gestart op 1 maart. Wens je je kind nog in te schrijven, neem dan telefonisch contact op met de school tijdens de schooluren.

Aantal vrije plaatsen op 17/09/21:

  • kleuter: 6 plaatsen
  • lager: 35 plaatsen

SCHOOLJAAR 2022 – 2023

De inschrijvingen zullen op 7 maart vanaf 9u digitaal doorgaan. Op de homepagina van onze website komt een link naar een online formulier. Daar vul je een aantal gegevens in (naam en geboortedatum, namen telefoonnummers en mailadressen van de ouders) Het versturen van het formulier geldt als aanvraag tot inschrijving.

Mocht je niet in de mogelijkheid zijn het formulier online in te vullen, kan je vanaf 9u contact opnemen met het secretariaat (09/210 07 48) . Wij vullen samen met jou telefonisch het formulier in. Zo komt jouw aanvraag ook in de chronologische volgorde terecht.

We kennen de inschrijvingen in chronologische volgorde van binnenkomen toe. We mogen hierbij de maximumcapaciteit niet overschrijden. In de loop van de dag word je op de hoogte gebracht of de inschrijving al dan niet toegekend wordt. We maken dan ook afspraken voor de verdere afhandeling ervan. 

Wil je voorafgaand aan een eventuele inschrijving een bezoek brengen aan de school? Indien de – op dat moment geldende coronamaatregelen het toestaan – kan je op zaterdag 12/2 om 14u deelnemen aan een info-moment. Je dient je verplicht aan te melden via volgende link: https://forms.gle/tjN4g6gDD9tfQqXe9. Dit kan tot 4/2. Je krijgt van ons nog een bevestiging in de week van 7/2.

Aantal vrije plaatsen op 17/09/21:

  • Kleuter: 28
  • Lager: 22

Wens je meer informatie: telefoneer naar onze directie 09/210 07 48.