Capaciteit: kleuter 150, lager 200

  • Start inschrijven kinderen bij wie er reeds broer of zus naar school gaat, of kinderen van onderwijzend personeel van onze school: vanaf eerste schooldag september.
  • Alle andere kinderen: eerste schooldag van maart.

SCHOOLJAAR 2022 – 2023

De inschrijvingen voor de kleuterafdeling zijn volledig afgesloten, er is voorlopig geen plaats meer. Wens je een kind voor het lager in te schrijven, neem dan contact op met de school.

SCHOOLJAAR 2023 – 2024

Infomoment op zaterdag 4 februari om 09u00.

De inschrijvingen zullen op 1 maart doorgaan. Op welke manier is nog niet geweten. Indien digitaal: Op de homepagina van onze website komt een link naar een online formulier. Daar vul je een aantal gegevens in (naam en voornaam kind, telefoonnummer, mailadres) Het versturen van het formulier geldt als aanvraag tot inschrijving. Je krijgt daarop een automatische mail met een link waar je dan meerdere gegevens dient in te vullen.

Het aanvraagformulier (het formulier dat je eerst invulde) is het formulier dat een al dan niet inschrijving zal bepalen. De plaatsen worden in chronologische volgorde van deze aanmeldingen toegewezen.. We mogen hierbij de maximumcapaciteit niet overschrijden.

In de loop van de dag word je op de hoogte gebracht of de inschrijving al dan niet toegekend wordt. We maken dan ook afspraken voor de verdere afhandeling ervan. 

Mocht je niet in de mogelijkheid zijn het formulier online in te vullen, kan je vanaf 9u contact opnemen met het secretariaat (09/210 07 48) . Wij vullen samen met jou telefonisch het formulier in. Zo komt jouw aanvraag ook in de chronologische volgorde terecht.

Aantal vrije plaatsen op 08/03/22:

  • Kleuter: 0
  • Lager: 21

Wens je meer informatie: telefoneer naar onze directie 09/210 07 48.