Capaciteit: kleuter 140, lager 200

  • Start inschrijven kinderen bij wie er reeds broer of zus naar school gaat, of kinderen van onderwijzend personeel van onze school: vanaf eerste schooldag september.
  • Alle andere kinderen: eerste schooldag van maart.

Wens je meer informatie: telefoneer naar onze directie 09/210 07 48.