Capaciteit: kleuter 150, lager 200

  • Start inschrijven kinderen bij wie er reeds broer of zus naar school gaat, of kinderen van onderwijzend personeel van onze school: vanaf eerste schooldag september.
  • Alle andere kinderen: eerste schooldag van maart.

SCHOOLJAAR 2020-2021

De inschrijvingen voor het schooljaar 2021-2022 zijn gestart op 1 maart. Wens je je kind nog in te schrijven, neem dan telefonisch contact op met de school tijdens de schooluren.

Aantal vrije plaatsen op 20/04/21:

  • kleuter: 0 plaatsen
  • lager: 26 plaatsen

SCHOOLJAAR 2021 – 2022

Aantal vrije plaatsen op 04/06/21:

  • Kleuter: 31
  • Lager: 21

Wens je meer informatie: telefoneer naar onze directie 09/210 07 48.