Capaciteit: kleuter 150, lager 200

  • Start inschrijven kinderen bij wie er reeds broer of zus naar school gaat, of kinderen van onderwijzend personeel van onze school: vanaf eerste schooldag september.
  • Alle andere kinderen: eerste schooldag van maart.

Op dit moment weten we nog niet hoe de inschrijvingen op 1 maart zullen verlopen. Alles zal afhankelijk zijn van de geldende corona-maatregelen. Kom regelmatig een kijkje nemen op deze pagina.

  1. Indien de inschrijvingen fysiek gebeuren, starten deze op de huidige site om 7u30. Om alles vlot te laten verlopen, breng je dit document afgedrukt en ingevuld mee samen met een kopie van de ISI+ kaart of Kids-ID. Ter plaatse zal er aangeduid zijn waar je veilig kan wachten. Zorg dat je een mondmasker draagt, kom alleen, ontsmet de handen en hou voldoende afstand.
  2. Indien de inschrijvingen niet op school zijn, zal dit digitaal verlopen via een link die hier zal verschijnen. Je zal elektronisch een formulier kunnen invullen vanaf 9u30. Het moment van elektronisch indienen, bepaalt de volgorde. Indien er problemen zijn, contacteer telefonisch de school 09/210 07 48.

Aantal vrije plaatsen op 19/01/21:

  • kleuter: 36
  • lager: 34

Wens je meer informatie: telefoneer naar onze directie 09/210 07 48.