Capaciteit: kleuter 150, lager 225

  • Start inschrijven kinderen bij wie er reeds broer of zus naar school gaat, of kinderen van onderwijzend personeel van onze school: vanaf eerste schooldag september.
  • Alle andere kinderen: eerste schooldag van maart.

SCHOOLJAAR 2023 – 2024

Infomoment op zaterdag 4 februari om 09u00.

  • De voorrangsgroepen (broers en zussen, kinderen van personeel) kunnen chronologisch inschrijven tussen 1/12 en 27/2 (onder voorbehoud, dit kan nog wijzigen).
  • Alle anderen kunnen zich digitaal aanmelden* tussen 28/2 en 21/3.
  • Uiterlijk op 21/4 laten we de ouders weten of hun kind kan ingeschreven worden.
  • Tussen 22/4 en 14/5 worden de inschrijvingen verwerkt.
  • Vanaf 23/5 zijn er vrije inschrijvingen (indien nog plaatsen over).

*Aanmelden is het digitaal kenbaar maken van een intentie tot inschrijven.

Aantal vrije plaatsen voor schooljaar 23′-24′ op 30/06/2022:

  • Kleuter: 39, kinderen geboren in 2021
  • Lager: 38

Wens je meer informatie: telefoneer naar onze directie 09/210 07 48.