Geldzaken

Toegangsprijs tot het zwembad : € 2 /zwembeurt voor de kleuters; € 1,50 / zwembeurt vanaf eerste leerjaar

 • Voor de 3de kleuterklas één keer/maand
 • Voor de leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar om de veertien dagen.
 • Voor de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar 1 keer/maand
 • Voor de leerlingen van het 3de leerjaar is de toegang tot het zwembad gratis.

De kosten van gemeenschappelijk vervoer bij pedadogisch-didactische uitstappen :

 • Bij uitstappen maken we gebruik van onze schoolbus of wordt er een bus gehuurd. Deze kosten worden gedragen door het gemeentebestuur. Wanneer de leerlingen op uitstap gaan met de trein wordt dit betaald door de ouders.

Aankoopprijs turnkledij :

 • Voor de turnlessen (kleuter en lager) dragen de kinderen een T-shirt met het schoollogo. Deze T-shirt kost € 5,75.
 • De meerprijs voor de aanmaak van deze T-shirt past de school bij.

Schoolkosten basisonderwijs – volgens het decreet :

 • De Vlaamse regering heeft de maximale kosten vastgelegd die ouders moeten maken om hun kind naar het basisonderwijs te sturen. Materialen die nodig zijn om de eindtermen te halen, zoals leerboeken en schrijfgerief moeten gratis zijn. Voor andere kosten zijn er vanaf september 2008 grensbedragen.
 • Basisonderwijs moet sinds 2001 in principe kosteloos zijn. In de praktijk was dat niet altijd zo.
 • Voor kosten die strikt genomen niet nodig zijn voor de eindtermen zijn er grenzen. Vanaf september 2008 werd daarvoor een “dubbele maximumfactuur” ingevoerd. Eendaagse activiteiten mogen dan alles samen per jaar niet meer dan 45 euro voor kleuters en 85 euro voor een leerling in het lager onderwijs bedragen.
 • Meerdaagse uitstappen, zoals bosklassen, mogen maximaal 410 euro bedragen voor de volledige duur van het lager onderwijs.
 • “De dubbele maximumfactuur moet er in combinatie met de schooltoelages voor het basisonderwijs die er vanaf september 2008 komen voor zorgen dat het hele schoolgebeuren ook voor gezinnen met een bescheiden inkomen betaalbaal blijft”, zegt Vandenbroucke.
 • (Ref. : Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming – Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) – Scholen Basisonderwijs en CLB – Koning Albert II-laan 15 – 1210 Brussel – tel. 02 553 93 86 – fax 02 553 93 85 –  scholen.basisonderwijsagodi@vlaanderen.be)

Persoonlijke facultatieve uitgaven (vanaf september 2016) :

 • Ochtendopvang
  • 7 u – 7u15                    € 0,31
  • 7u15 – 8u15                 € 0,94/uur
 • Middagopvang                      € 0,55
 • Woensdag :
  • vanaf 12u20 € 1 per begonnen uur
 • Avondopvang maandag, dinsdag, donderdag:
  • tussen 15u45 en 16u: gratis
  • tussen 16 u tot 16u30:      € 0,31
  • tussen 16 u 30 en   17 u:   € 0,60
  • tussen 17 u en 18 u:           € 0,94
 • Vrijdag: € 0,94/begonnen uur
 • Na 18 u op maandag, dinsdag, donderdag en na 17u30 op vrijdag: + € 6,15 per begonnen half uur
 • Eetmaal kleuter               € 2,05
 • Eetmaal lager                 € 2,65
 • Soep                             € 0,30

Prijzen die in een aparte mededeling meegedeeld worden :

 • Nieuwjaarsbrieven, klasfoto’s, brunch, andere…

Betaalwijze van de schoolrekening:

 • Op het einde van de maand ontvangt u de schoolrekening. Eventuele wijzigingen dienen binnen de acht dagen gemeld te worden aan het secretariaat. De rekeningen dienen betaald te worden binnen de 10 dagen.
 • Deze maandelijkse betaling kan ook via een domiciliëring gebeuren. De school geeft de voorkeur aan deze werkwijze. Om de schoolrekening te laten domiciliëren, vult u het formulier in de rechterkolom in en geeft u dit af op het secretariaat.